Bạn quan tâm đến các dịch vụ logistics của chúng tôi?

Bạn muốn tối ưu chuỗi cung ứng và hoạt động Logistics?
Vui lòng để lại thông tin liên hệ để nhận được tư vấn tốt nhất từ các chuyên gia của chúng tôi.

Địa điểm

Binh Duong Office

158, Ngo Gia Tu Street, Chanh Nghia Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Viet Nam | D6 Road, Nam Tan Uyen Industrial Park, Tan Uyen City, Binh Duong Province, Viet Nam

Loại dịch vụ

thu tuc hai quan, warehouse

Liên hệ

[E]: info@unilogistics.vn

[T]: +84 27 4381 6288/ +84 27 4382 2908

Giờ làm việc

Thu Hai - Thu Sau 08:00 - 17:00

Địa điểm

Ha Noi Office

6th floor, Transerco Tower, No. 311-313 Truong Chinh St. Khuong Mai Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City, Viet Nam

Loại dịch vụ

+84 274 3816486/3832751

Liên hệ

[E]: info@unilogistics.vn

[T]: +84 24 7300 0548

Giờ làm việc

unilogistics.vn

Địa điểm

Ho Chi Minh City Office

10th floor, AP Tower, 518B Dien Bien Phu Street, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City | Ground floor, TTM Building, 16 Song Thao, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Loại dịch vụ

Liên hệ

[E]: info@unilogistics.vn

[T]: +84 28 3535 2603/ +84 28 3535 2608

Giờ làm việc

unilogistics.vn

Địa điểm

Hai Phong Office

10th floor, Sacombank Tower, No.2 Lot 3B Le Hong Phong, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Viet Nam

Loại dịch vụ

Liên hệ

[E]: info@unilogistics.vn

[T]: +84 25 2322 2399

Giờ làm việc

unilogistics.vn